O Projektu

Oružje na meti je kampanja Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi (UNDP/SEESAC). 

 

Velika prisutnost legalnog i dostupnost ilegalnog malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj Evropi predstavlja bezbednosni rizik društvu kao i pretnju miru i razvitku održivog razvoja. Istovremeno, postoji pretpostavka da u Srbiji postoji jaka i dominantna kultura korišćenja i nošenja oružja koja je podržana od strane većine populacije i koja ima korene u tradiciji. UNDP/SEESAC smatra da tu pretpostavku treba proveriti.

 

Putem Ushahidi platforme, UNDP/SEESAC želi da pruži mogućnost građanima i građankama Srbije da iznesu svoje stavove u vezi sa oružjem, kao i da aktivnije učestvuju u poboljšanju sigurnosti i bezbednosti Srbije i njenih građana. Preko ovoga sajta, građani Srbije mogu lako i brzo da prilože informacije o viđenom oružju, kao i o njihove stavove po pitanju oružja u Srbiji. 

 

Promocija platforme kroz javna obaveštenja i korišćenjem raznih medija (internet društvene grupe, televizija, radio, sms poruke, baneri) će biti ključni instrumenti za razvoj i uspeh ovoga projekta.   

 

Informacije date putem sajta/emaila su ANONIME i biće korišćene samo radi održavanja platforme i analize njenih rezultata. U slučaju krivičnog dela naoružanog napada, građani Srbije su dužni da incident prijave Ministrarstvu unutrašnjih poslova.  

  

UNDP/SEESAC je samostalno zadužen za prikupljanje informacija. 

 

Kordinatorka projekta je Iva Savic, zadužena za komunikacije SEESAC-a. 

 

Zvanična internet adresa UNDP/SEESAC je www.seesac.org