Uputstvo

Postoje više načina putem kojih možete da nas informišete:

1. Popunjavanjem formulara na stranici Dodaj novi izveštaj

2. Slanjem emaila na oruzjenameti@gmail.com

3. Putem twittera na @oruzjenameti

4. Izveštaji se mogu popunjavati i putem mobilnih telefona, preuzimanjem Ushahidi aplikacije ovde (IPhone) i ovde (Android)